QUY TRÌNH LÀM VIỆC – WIKI MEDIA

BƯỚC 1: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG DOANH NGHIỆP VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Sau khi tiếp nhận yêu cầu hoặc dự án từ doanh nghiệp, chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ tổng hợp và phân tích dữ liệu, kết hợp với các thông tin của khách hàng, để nghiên cứu thị trường và sản phẩm doanh nghiệp, phân tích đối thủ cạnh tranh, tìm hiểu đối tượng mục tiêu.

Nghiên cứu thị trường và sản phẩm/doanh nghiệp: nghiên cứu xu hướng, chuyển động của thị trường, đặc điểm của sản phẩm/dịch vụ để nắm được điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm/dịch vụ. Từ đó chúng tôi đánh giá hiệu quả và lựa chọn các kênh truyền thông nhằm tạo nên những sản phẩm truyền thông thật sự khác biệt.

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: Tiến hành phân tích, đánh giá năng lực, định vị thương hiệu, xác định chiến lược truyền thông của đối thủ để tạo nên thông điệp truyền thông khác biệt và vượt trội tới khách hàng mục tiêu.
Phân tích insights, khắc hoạ chân dung khách hàng mục tiêu: Từ những phân tích, nghiên cứu chuyên nghiệp để đưa kế hoạch, chiến lược phù hợp giúp thu hút và thay đổi nhân thức của khách hàng mục tiêu

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

Từ những kết quả nghiên cứu thị trường, WIKI Media xác định vấn đề truyền thông cần giải quyết, từ đó đưa ra mục tiêu truyền thông, thông điệp và chiến lược truyền thông cụ thể thỏa mãn các đặc điểm:

– Phù hợp với thương hiệu/sản phẩm

– Có thông điệp rõ ràng

– Đảm bảo khác biệt với đối thủ

BƯỚC 3: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Với những dữ liệu nghiên cứu hoàn chỉnh, WIKI Media sẽ phối hợp với doanh nghiệp đề xuất kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm giúp sản phẩm và thương hiệu tiếp cận với khách hàng.

– Xây dựng kịch bản chi tiết theo giai đoạn cho từng kênh truyền thông.

– Đề xuất ngân sách, lịch trình triển khai chi tiết cho từng kênh truyền thông.

– Tính toán và dự kiến hiệu quả marketing sẽ đạt được của từng kênh và mục tiêu chung của toàn bộ kế hoạch;

– Định hướng nội dung, demo thông điệp, hình ảnh sử dụng trên các kênh truyền thông đã đặt ra

BƯỚC 4: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH VÀ GIÁM SÁT, ĐIỀU CHỈNH

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, WIKI Media sẽ chủ động triển khai các hoạt động theo
thống nhất cùng doanh nghiệp, đồng thời phối hợp cùng doanh nghiệp giám sát và đảm bảo triển khai kế hoạch
toàn diện nhằm phủ sóng thương hiệu, tiếp cận trực tiếp tới khách hàng mục tiêu

BƯỚC 5: TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

Đây là bước không thể thiếu của mỗi chiến dịch để đánh giá hiệu quả của chiến dịch, đảm bảo thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra, và chuẩn bị cho các hoạt động truyền thông trong giai đoạn tiếp theo